ข่าวการศึกษาภาควิชา

ตาราง elective ปี 2567

อ่านต่อ

การรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Elective

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน เพื่อดูงานระยะสั้น (elective) ด้านกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

อ่านต่อ