ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ตาราง elective ปี 2567

อ่านต่อ

การรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด Elective

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน เพื่อดูงานระยะสั้น (elective) ด้านกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

ยุงลายกับไข้เลือดออก

โดย รศ.นพ. นิรันดร์ วรรณประภา

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Department of Pediatrics

ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 13 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 02-4195731, 02-4195688, 02-419-5960, 02-419-5962
E-mail: ped.siriraj@gmail.com