ติดต่อเรา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Department of Pediatrics

ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 13 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์: 02-4195731, 02-4195688, 02-419-5960, 02-419-5962
E-mail: ped.siriraj@gmail.com