การเปลี่ยน Password ระบบ Intranet ของ ศิริราช

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับการใช้งาน e-DOC, SELECx หรือ การใช้งานอื่น ๆ ในระบบ Intranet of Siriraj ทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ถ้า user อยู่ที่ Siriraj และใช้งานผ่านระบบ LAN หรือ Si-WiFi สามารถใช้งาน link สำรอง ที่

https://intranet3.si.mahidol.ac.th/ServiceApplicationUser/

หมายเหตุ การใช้งานตรงนี้จะสะดวก และ ง่ายต่อการเปลี่ยน password

2. ถ้า user อยู่ภายนอก Siriraj ใช้งานผ่านมือถือหรือ Router ที่บ้านสามารถใช้งานที่ link ดังนี้

https://si-eservice3.si.mahidol.ac.th/selfservice/

หมายเหตุ (ข้อสังเกตุ: สำหรับวิธีส่ง OTP)
สามารถเช็คช่องทางการส่ง OTP สามารถเลือกวิธีส่ง OTP ได้ 2 ทางเลือก คือ

2.1 E-mail เช่น gmail
2.2 Si-VWork จะเป็นการส่ง OTP ผ่าน Siriraj Messaging Bot ของ User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ปล. บางครั้งจะพบว่า OTP ที่ส่งผ่าน Siriraj Messaging Bot นั้นส่งได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงขอแนะนำให้ใช้ E-mail เช่น gmail ค่ะ

เปลี่ยน password

ข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2565