การกลืนและการกินในเด็ก

SiDBP: พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กศิริราช โครงการส่งเสริม และสร้างสรรค์พัฒนาการสมวัยสำหรับผู้ดูแลเด็ก 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ " การกลืนและกินในเด็ก" 
วันที่ 27 พ.ค. 2567 เวลา 09ซ00-15ซ00 น. 
ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 โรงพยาบาลศิริราช
จำนวนจำกัด 20 ครอบครัวเท่านั้น !!!
 

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 27 พฤษภาคม 2567