การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

📣 ขอประชาสัมพันธ์ 
ตํารา "การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด"
โดย ศ.นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ และ ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์ 

คลิกดูหนังสือได้ที่นี่ 
 

สนใจสั่งซื้อคลิกได้ที่นี่