ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 1-3
    ชื่อหนังสือ: ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ภาวะทางคลินิกที่สำคัญ เล่ม 1-3
    ชื่อบรรณาธิการ:สุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, วิฐารณ  บุญสิทธิ, วาณี  วิสุทธิเสรีวงศ์, รัตนาวลัย  นิติยารมย์, อัจฉรา  สัมบุณณานนท์
     ปีที่ตีพิมพ์: 2564
      ISBN: (ชุด) 978-616-443-607-7
      ราคาหน้าปก: 2,000 บาท 
      ราคาขาย: 1,700 บาท
      จำนวนหน้า: 2,626 หน้า
      วิธีการสั่งซื้อ: ซื้อได้ที่ https://forms.gle/Y2zszkzjt1bCZTVE6