หนังสือ / ตำรา

หนังสือและตำราเรียนต่าง ๆ ที่แต่งขึ้นโดยคณาจารย์ของภาควิชาปรสิตวิทยา หรือคณาจารย์ของภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการแต่ง   เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์   ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ใช้อ้างอิง   ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทั่วไป

Pocket Book of Medical Parasites, Arthropods, and Snakes

บรรณาธิการ: ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

฿250 ฿150

ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ (Medical Helminthology)

บรรณาธิการ: มนูญ ไพบูลย์

฿200 ฿100

โปรโตซัวทางการแพทย์ (Medical Protozoology)

ผู้แต่ง: ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

฿150 ฿100

แมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ (Medical Entomology)

บรรณาธิการ: ณัฐ มาลัยนวล, สุภัทรา เตียวเจริญ

฿100 สินค้าหมด!!!

The Rat Lungworm Angiostrongylus cantonensis

ผู้แต่ง: ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา

฿1,000

Lymphatic Filariasis

ผู้แต่ง: สิริจิต วงศ์กำชัย

฿1,000

โรคภูมิแพ้แมลงสาบ

บรรณาธิการ: นิทัศน์ สุขรุ่ง, อัญชลี ตั้งตรงจิตร

฿1,200

รวมบทกวีช่วยความจำโปรโตซัวทางการแพทย์

ผู้แต่ง: ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

฿20

Pocket Book of Medical Parasites, Arthropods, and Snakes

Designed by Freepik

บรรณาธิการ : ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

ผู้แต่ง : รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน, รศ. ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา, รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ, รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย, รศ. พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ, รศ. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร, ผศ. นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย, ผศ. ดร.ณัฐ มาลัยนวล, พญ.วงศิยา เวียรศิลป์, พญ.วาศินี เวียรศิลป์

ราคา : 250 บาท 150 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-616-279-495
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก : 338 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : อาร์ตด้าน

จำนวนหน้า : 213 หน้า
ภาษา : ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ : 2 (ฉบับปรับปรุง)
เดือนปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560

 • NEMATODES
  • Soil-transmitted nematodes
  • Food-borne nematodes
  • Fecal-borne nematodes
  • Arthropod-borne nematodes
 • CESTODES
  • Food-borne cestodes
  • Fecal-borne cestodes
  • Arthropod-borne cestodes
 • TREMATODES
 • PROTOZOA
  • Intestinal amoeba
  • Free-living amoeba
  • Intestinal flagellates
  • Genitourinary flagellate
 • PROTOZOA (Cont'd)
  • Blood and tissue flagellate
  • Intestinal ciliate
  • Intestinal sporozoa
  • Blood sporozoa
  • Tissue sporozoa
  • Microsporidia
  • Pneumocystis jirovecii
 • ARTHROPODS
  • Insecta
  • Arachnida
 • VENOMOUS SNAKES
  • Neurotoxic venomous snakes
  • Haematotoxic venomous snakes
 • etc.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ (Medical Helminthology)

Designed by Freepik

บรรณาธิการ : มนูญ ไพบูลย์

ผู้แต่ง : ศ.เกียรติคุณ นพ.มนูญ ไพบูลย์, รศ. พญ.กาญจนา สุพันธุ์วณิช, ผศ. นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย, รศ. ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา, รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ, รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย, รศ. พญ.อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ราคา : 200 บาท 100 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-974-11-0738-4
ขนาดรูปเล่ม : 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก : 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : ปอนด์

จำนวนหน้า : 246 หน้า
ภาษา : ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์
ครั้งที่พิมพ์ : 2
เดือนปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560

 1. Introduction
 2. Host-parasite relationship
 3. Classification of parasites
 4. Introduction to nematodes
 5. Fecal borne nematode
 6. Soil-transmitted nematodes
 7. Food-borne nematodes
 8. Arthropod-borne nematodes
 9. Introduction to cestodes
 10. Cyclophyllidean tapeworm
 1. Arthropod-borne cestodes
 2. Fecal borne cestodes
 3. Psudophyllidean tapeworm
 4. Introduction to trematodes
 5. Liver flukes
 6. Intestinal flukes
 7. Lung flukes
 8. Blood flukes
 9. Acanthocephala
 10. อื่น ๆ

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

โปรโตซัวทางการแพทย์ (Medical Protozoology)

Designed by Freepik

ผู้แต่ง : รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

ราคา : 150 บาท 100 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-616-279-059-1
ขนาดรูปเล่ม : 183 x 260 x 9.5 มม.
น้ำหนัก : 313 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : ปอนด์

จำนวนหน้า : 164 หน้า
ภาษา : ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์
ครั้งที่พิมพ์ : 6
เดือนปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560

 1. บทนำโปรโตซัวทางการแพทย์
 2. อะมีบาที่อาศัยในระบบทางเดินอาหาร
 3. อะมีบาที่ดำรงชีวิตเป็นอิสระและก่อโรคในคนได้
 4. แฟลกเจลเลตที่อาศัยในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ
 5. แฟลกเจลเลตที่อาศัยในเลือดและเนื้อเยื่อ
 1. ซิลิเอต
 2. สโปโรซัวที่อาศัยในลำไส้และเนื้อเยื่อ
 3. เชื้อมาลาเรีย
 4. Pneumocystis carinii
 5. โปรโตซัวฉวยโอกาสชนิดใหม่

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

แมลงและสัตว์ขาข้อทางการแพทย์ (Medical Entomology)

Designed by Freepik

บรรณาธิการ : ญัฐ มาลัยนวล, สุภัทรา เตียวเจริญ

ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ญัฐ มาลัยนวล, รศ. พญ.สุภัทรา เตียวเจริญ, รศ. ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศร, ดร.อุษาวดี ถาวระ

ราคา : 100 บาท สินค้าหมด!!!

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 974-589-190-8
ขนาดรูปเล่ม : 211 x 295 x 9.5 มม.
น้ำหนัก : 454 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : ปอนด์

จำนวนหน้า : 173 หน้า
ภาษา : ภาษาไทย
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ครั้งที่พิมพ์ : 2
เดือนปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2546

 • Introduction to Medical Entomology
  1. บทนำ
  2. โรคที่นำโดยสัตว์ขาข้อ
  3. ลักษณะทางคลินิกที่เกิดจาดสัตว์ขาข้อ
  4. Introduction to Insects
 • Disease Vectors
  1. ยุงพาหะ
  2. ริ้น
  3. แมลงวัน
  4. แมลงสาบ
  5. หมัด
  6. เหา โลน
  7. เรือด มวนเพชฌฆาต
  8. เห็บ ไร
 • Other Medical Important Arthropods
  1. แมลงมีพิษ
  2. สัตว์ขาข้อมีพิษ
  3. Crustaceans
  4. หนอนลิ้น
 • Related Aspects
  1. การควบคุมกำจัดสัตว์ขาข้อ
  2. สารเคมีกำจัดแมลง
  3. การเก็บตัวอย่างสัตว์ขาข้อเพื่อการจำแนกชนิด
  4. พัฒนาการด้านการควบคุมแมลงพาหะ

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

The Rat Lungworm Angiostrongylus cantonensis

parasitology, genetics and molecular phylogeny

Designed by Freepik

ผู้แต่ง : รศ. ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา

ราคา : 1,000 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : SIRIRAJ BOOKS (http://ebook.si.mahidol.ac.th/)

The rat lungworm Angiostrongylus cantonensis is the primary cause of eosinophilic meningitis or eosinophilic meningoencephalitis in humans, with marked cerebrospinal fluid eosinophilia. The disease is of increasing public health importance worldwide as globalization contributes to the geographic spread and more international travelers encounter the disease. This updated publication puts together the advances and current knowledge on various aspects of the parasite and the disease it causes. It serves as an updated quick reference for (1) researchers who plan to embark on the study of this parasite, (2) medical and public health personnel, and (3) students of parasitology and medical biology.

ISBN : 978-616-279-517-6
ขนาดรูปเล่ม : 200 x 265 x 13 มม.
น้ำหนัก : 766 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : อาร์ตมัน

จำนวนหน้า : 214 หน้า
ภาษา : อังกฤษ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
ครั้งที่พิมพ์ : 2 (ฉบับปรับปรุง)
ปีที่พิมพ์ : 2557

 1. Introduction
 2. Taxonomy
 3. Morphology
 4. Life Cycle
 5. Definitive, Intermediate, Paratenic and Accidental Hosts
 6. Experimental Infection
 7. Immunology
 1. Genetic Diversity and Molecular Phylogeny
 2. Angiostrongyliasis and Eosinophilic Meningitis
 3. Epidemiology and Geographic Distribution
 4. Laboratory Diagnosis
 5. etc.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Lymphatic Filariasis

Designed by Freepik

บรรณาธิการ : สิริจิต วงศ์กำชัย

ผู้แต่ง : รศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย, Dist. Prof. John J Boitano, อ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต

ราคา : 1,000 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-616-382-740-1
ขนาดรูปเล่ม : 182 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก : 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : อาร์ตด้าน

จำนวนหน้า : 212 หน้า
ภาษา : อังกฤษ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด
ครั้งที่พิมพ์ : 1
ปีที่พิมพ์ : 2559

 1. BIOLOGY, MORPHOLOGY AND LIFE CYCLE
 2. THE GLOBAL PROGRAMME TO ELIMINATE LYMPHATIC FILARIASIS
 3. PATHOGENESIS, PATHOLOGY, AND CLINICAL FEATURES
 4. IMMUNE RESPONSE TO FILARIAL INFECTION
 1. DIAGNOSIS OF LYMPHATIC FILARIASIS
 2. TREATMENT AND DISABILITY MANAGEMENT
 3. PREVENTION AND CONTROL
 4. etc.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

โรคภูมิแพ้แมลงสาบ

Designed by Freepik

บรรณาธิการ : นิทัศน์ สุขรุ่ง, อัญชลี ตั้งตรงจิตร

ราคา : 1,200 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-616-590-014-0
ขนาดรูปเล่ม : 188 x 262 x 25 มม.
น้ำหนัก : 1,233 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : อาร์ตด้าน

จำนวนหน้า : 436 หน้า
ภาษา : ไทย
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา บันลือธรรม
ครั้งที่พิมพ์ : 1
เดือนปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2565

 1. บทนำ
 2. แมลงสาบ
 3. สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ
 4. เนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แมลงสาบ
 5. เซล์ของระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แมลงสาบ
 1. เซล์ของระบบภูมิคุ้มกันภายหลังที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แมลงสาบ
 2. กลไกของระบบภูมิคุ้มกันในการเกิดโรคภูมิแพ้
 3. การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
 4. การควบคุมสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ
 5. การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกันด้วยการใช้สารก่อภูมิแพ้เฉพาะชนิดที่ผู้ป่วยแพ้

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

รวมบทกวีช่วยความจำโปรโตซัวทางการแพทย์

Designed by Freepik

ผู้แต่ง : รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

ราคา : 20 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย : สำนักงานภาควิชาปรสิตวิทยา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7, โทร. 0 2419 6468

ISBN : 978-616-279-068-3
ขนาดรูปเล่ม : 107 x 145 x 3 มม.
น้ำหนัก : 28 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีทั้งเล่ม
ชนิดกระดาษ : ปอนด์

จำนวนหน้า : 25 หน้า
ภาษา : ไทย
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์
ครั้งที่พิมพ์ : 3
เดือนปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2555

 • Protozoa
 • Entamoeba histolytica
 • Entamoeba coli
 • Naegleria fowleri
 • Acanthamoeba
 • Giardia lamblia
 • Balantidium coli
 • Trichomonas vaginalis
 • Candida, Gardnerella, & Trichomonas
 • Cryptosporidium hominis
 • Cyclospora cayetanensis
 • Cryptosporidium & Cyclospora
 • Isospora belli
 • Enterocytozoon bieneusi
 • Intestinal Opportunistic Protozoa
 • Toxoplasma gondii
 • Life Cycle of Plasmodium
 • Plasmodium
 • Leishmania

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

หนังสือ / ตำราเรียนอื่น ๆ ที่ร่วมแต่งโดยอาจารย์ของภาควิชา

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470