ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงานตำแหน่ง "Postdoctoral Researcher"

Qualifications:

  • Ph.D.'s degree in Biomedical Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or a related field.
  • Skilled in C++ and Python programming, including Al and machine learning libraries like TensorFlow, PyTorch, and scikit-learn.
  • Experience in system integration and 3D modeling (CAD) design.
  • Strong problem-solving skills and ability to work well in teams.
  • Excellent English writing skills for research papers, reports, and presentations.
  • Previous research paper writing and presentation experience is a plus.
  • Familiarity with Signal Processing techniques like electroencephalogram (EEG), electrocardiogram (ECG), and Image Processing within the medical field is an added advantage.
  • Self-motivated, detail-oriented, and able to handle multiple tasks to meet deadlines.

Send your CV to: napatsawan.nga@mahidol.edu

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470