พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตร ไชยพร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาในขณะนั้น   เพื่อรวบรวมพยาธิและสัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สำหรับใช้ประกอบการสอนและเป็นแหล่งความรู้ทางด้านนี้

ที่ตั้ง

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร.0 2419 7000 ต่อ 6363

เวลาทำการ

เปิดวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าเข้าชม

  • เด็กไทยและต่างชาติ 25 บาท
  • ชาวไทย 80 บาท
  • ต่างชาติ 200 บาท

ภายในพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาได้จัดแสดงปรสิตหนอนพยาธิชนิดต่าง ๆ เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า   หุ่นจำลองตู้แสดงวงจรชีวิตของพยาธิที่สำคัญและพบได้บ่อยในประเทศไทย อาทิเช่น พยาธิใบไม้ตับ   อวัยวะของคนและสัตว์ที่เป็นโรคทางปรสิต ตลอดจนสัตว์มีพิษที่มีความสำคัญทางการแพทย์ เช่น แมงมุมพิษ ตะขาบ แมงป่อง และงูพิษ เป็นต้น

ที่ตั้งพิพิธภัณฑ์

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 7000
ต่อ 6363

Facebook Fanpage

Parasitology Museum