หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์

(หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Biodesign in Medicine (International Program)   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Level Master's
Faculty / Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL,
FACULTY OF ENGINEERING, AND
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Website https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/parasitology/

Degree Designation:

MASTER OF SCIENCE (BIODESIGN IN MEDICINE)

Admission Requirements:

Plan A, A2 Applicant   (Academic Plan)

 1. Holding a Bachelor's degree in medicine, veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited by the Office of the Higher Education Commission;
 2. Having cumulative GPA not less than 2.50;
 3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
 4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

Plan B Applicant   (Professional Plan)

 1. Holding a Bachelor's degree in medicine, veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited by the Office of the Higher Education Commission;
 2. Having cumulative GPA not less than 2.50;
 3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
 4. Having experience in the related areas such as working in research or project or job training in biomedicine;
 5. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

Job Option after Graduation:

 • Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations
 • Medical product designers
 • Entrepreneur/Business owners in biomedicine

Program Introduction Video:

Biodesign in Medicine

-- 2022

Play Video
Biodesign in Medicine

Curriculum Structure:

Plan A2   (Academic Plan)
  Required Courses 18 Credits
  Elective Courses not less than 6 Credits
  Thesis 12 Credits
  Total not less than 36 Credits
Plan B   (Professional Plan)
  Required Courses 18 Credits
  Elective Courses not less than 12 Credits
  Thematic Paper 6 Credits
  Total not less than 36 Credits

Comparison between Professional and Academic Plans

Course Requirements:

Plan A2   (Academic Plan)

Required Courses

Elective Courses

Thesis

Remarks:       Course coordinator's contact informations

Plan B   (Professional Plan)

Required Courses

Elective Courses

Thematic Paper

Remarks:       Course coordinator's contact informations

เกณฑ์การขออนุมัติปริญญา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Soluta consequatur animi fugit iste distinctio eaque officia ducimus sit accusantium aliquid itaque delectus, numquam dolorum corrupti, laborum ratione est, harum repellendus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Non atque temporibus accusantium tempora quas unde, voluptates adipisci provident? Accusantium eligendi similique distinctio est vel magnam tempora, maiores ipsum odio ducimus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum, id qui excepturi quidem cumque ipsum mollitia. Repellendus ab, aliquid molestias minus dolores reiciendis porro voluptatibus dolore, qui quod repellat ea?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Earum id provident ea quae explicabo aperiam praesentium distinctio veritatis natus maiores dicta numquam error nemo, corrupti dolore molestias quia esse adipisci!

Program Director:

Associate Professor DR.ANCHALEE TUNGTRONGCHITR

Program Secretary:

Associate Professor DR.NITAT SOOKRUNG

Program Lecturer:

 1. Associate Professor DR.ANCHALEE TUNGTRONGCHITR (Department of Parasitology)
 2. Professor DR.SIRICHIT WONGKAMCHAI (Department of Parasitology)
 3. Professor WORAPHONG MANUSKIATI
 4. Associate Professor DR.KULACHART JANGPATARAPONGSA
 5. Associate Professor DR.JACKRIT SUTHAKORN
 6. Associate Professor DR.CHANIN NANTASENAMAT
 7. Associate Professor DR.NATTAWAT ONLAMOON
 8. Associate Professor DR.DARAWAN WANACHIWANAWIN (Department of Parasitology)
 9. Associate Professor DR.NORASED NASONGKLA
 10. Associate Professor DR.YODCHANAN WONGSAWAT
 11. Associate Professor DR.WARAWAN EIAMPHUNGPORN
 12. Associate Professor DR.WATSHARA SHOOMBUATONG
 13. Associate Professor ANUPOP JITMUANG
 14. Associate Professor DR.AUNGKURA SUPOKAWEJ
 15. ssociate Professor DR.BENCHAPORN LERTANANTAWONG
 16. Associate Professor DR.AMARA APILUX
 17. Associate Professor DR.PANAT ANURACPREEDA
 18. Associate Professor DR.NITAT SOOKRUNG
 19. Associate Professor DR.TANAWUT TANTIMONGCOLWAT
 20. Associate Professor DR.PANRASEE RITTHIPRAVAT
 21. Associate Professor DR.KASEM KULKEAW (Department of Parasitology)
 22. Assistant Professor DR.CHAMRAS PROMPTMAS
 23. Assistant Professor DR.PATSHARAPORN TECHASINTANA SARASOMBATH (Department of Parasitology)
 24. Assistant Professor DR.LADAWAN KHOWAWISETSUT (Department of Parasitology)
 25. Assistant Professor DR.NAPAT SONGTAWEE
 26. Assistant Professor DR.PREMRUTAI THITILERTDECHA
 27. Assistant Professor DR.PHORNPHOP NAIYANETR
 28. Assistant Professor DR.METHICHIT WATTANAPANITCH
 29. Assistant Professor DR.WARAKORN CHAROENSUK
 30. Assistant Professor DR.VICHANAN YAMKAMON
 31. Assistant Professor DR.ALISA TUBSUWAN
 32. Assistant Professor DR.KAMONRAT PHOPIN
 33. Assistant Professor DR.KUNTIDA KITIDEE
 34. Assistant Professor DR.PICHET RUENCHIT (Department of Parasitology)
 35. Lecturer DR.MONRAT CHULANETRA (Department of Parasitology)
 36. Lecturer DR.WANNA THONGNOPPAKHUN
 37. Lecturer DR.SANITTA THONGPANG
 38. Lecturer DR.SORACHA DECHAUMPHAI

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 7930,
โทรสาร 0 2419 6470

Facebook Fanpage

Biodesign in Medicine