กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรมParasitol Club Ep5/2024

18 มิ.ย. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาต้อนรับ Mr. ThomasCHEUNG Chin-Wai นักศึกษาแพทย์จากThe Chinese University of Hong Kong

4 มิ.ย. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

31 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมานิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

21 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม
 Lunch and Learn ครั้งที่ 4

1 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม ParasitolClub ครั้งที่ 4/2024

9 เม.ย. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม Interestingcases in Parasitogy: ID laboratory round

27 มี.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดการประชุมทบทวนการบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการครั้งที่1/2567

25 มี.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรมParasitoClub  4.0 : Ep3 / 2024

18 มี.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรมLunch and Learn  ครั้งที่ 3 และโครงการ
4I 4U for Us  ครั้งที่ 2

15 มี.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรมParasitoClub 4.0 EP.2/2024

27 ก.พ. 67

อาจารย์และบุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาอบรมวิธีการใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์SiIRM

30 ม.ค. 67

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) มาเยี่ยมชมศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

29 ม.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม ParasitolClub

24 ม.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม Lunch andLearn ครั้งที่ 1

23 ม.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาสวัสดีปีใหม่คณบดี

16 ม.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่2567

28 ธ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดพิธีทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่2567

26 ธ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมกีฬาสีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2566

15 ธ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดสัมมนาเรื่อง "Bridging the gap from drug discovery to treating patients from pathogenic free-living amoeba" โดย Asst. Prof. Dr.Chirstopher A. Rice จาก Purdue University, United States

15 ธ.ค. 66

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่ Asst. Prof. Dr.Christopher A. Rice จาก Purdue University, United States

14 ธ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

4 ธ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมเป็นเจ้าภาพสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566

30 พ.ย. 66

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคนใหม่

30 พ.ย. 66

บรรยายวิชาการ ParasitolClub เรื่อง: "การใช้ ChatGPT ในชีวิตประจำวัน" โดย อ. ดร.ดลพร อโนภาส

28 พ.ย. 66

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคนใหม่

2 พ.ย. 66

การเยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

24 ต.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาคนใหม่

20 ต.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2566

17 ต.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 7

13 ต.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566

25 ก.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุงาน ประจำปี 2566

21 ก.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยารับการเยี่ยมสำรวจภายในจากคณะฯ ประจำปี 2566

18 ก.ย. 66

ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และบุคลากรของภาควิชาปรสิตวิทยา ที่ได้รับรางวัลในงาน Quality Fair ประจำปี 2566

8 ก.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดซ้อมแผนระงับอัคคีภัยประจำปี 2566

1 ก.ย. 66

บรรยายวิชาการ ParasitolClub EP.16 เรื่อง: "Biodesign innovation process: learning lessons from Stanford University" โดย ผศ. ดร.พิเชษฐ์ รื่นจิตต์

22 ส.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

11 ส.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

27 ก.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม Chat with chair สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน หัวข้อเรื่อง "ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน" โดยคุณวันดี ทองพรม นักทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

23 มิ.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมจัดบรรยายวิชาการ เรื่อง "Myths & Truths of Parasitic Infection in Clinical Practice and on Social Media" ในการประชุมวิชาการ SICMPH 2023

20 มิ.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม Chat with chair ของสายวิชาการ ในหัวข้อ "การประเมินผลการสอนและการประเมินสมรรถนะ เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการประเมินมาตรฐานอาจารย์"   โดย ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต ในฐานะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16 มิ.ย. 66

ขอแสดงความยินดีแก่คุณพิสิฏธ์ ชินบุตร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผลงานทางวิชาการแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการโรงพยาบาลตากสิน ประจำปี 2566

12 มิ.ย. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

2 มิ.ย. 66

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมทีมบริหาร เยี่ยมภาควิชาปรสิตวิทยา

29 พ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมงานแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในงานศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

25 พ.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยา ร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดการอบรมเรื่อง "Parasitology Laboratory Round" แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาคันตุกะต่างชาติ

26 มี.ค. 66

กิจกรรม "ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัญจร" ณ ภาควิชาปรสิตวิทยา

30 มี.ค. 66

ต้อนรับ Mr.Jayanth Kumar Narayana นักศึกษาปริญญาเอกจาก Lee Kong Chain School of Medicine, Nanyang Technological University, Singapore เข้าศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาปรสิตวิทยา

24 มี.ค. 66

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยา เข้าพบสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดี

26 ม.ค. 66

ผู้แทนโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ มาสวัสดีปีใหม่ภาควิชาปรสิตวิทยา

10 ม.ค. 66

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470