หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์

(หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Biodesign in Medicine (International Program)   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Level Doctoral
Faculty / Institute FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL,
FACULTY OF ENGINEERING, AND
FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Website https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/parasitology/

Degree Designation:

DOCTOR OF PHILOSOPHY (BIODESIGN IN MEDICINE)

Admission Requirements:

For Master's Degree Applicant

 1. Holding a Master's degree in veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited by the Office of the Higher Education Commission;
 2. Having cumulative GPA not less than 3.50;
 3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
 4. OOther exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

For Bachelor's Degree Applicant

 1. Holding a Bachelor's degree in medicine, veterinary medicine, pharmacy, medical technology, engineering, science, or other related fields or attending the final semester of major from academic institutes accredited by the Office of the Higher Education Commission;
 2. Having cumulative GPA not less than 3.50;
 3. Having an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
 4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

Job Option after Graduation:

 • Medical product inventor or innovator at research institutes, government sectors and industrial organizations
 • Researchers/academic staff in biodesign of medical products at research institutes, government sectors and industrial organizations
 • Entrepreneur/Business owners in biomedicine

Program Introduction Video

Biodesign in Medicine

-- 2022

Play Video
Biodesign in Medicine

Curriculum Structure:

Plan 2.1 For students with Master's Degree
  Required Courses 8 Credits
  Elective Courses not less than 4 Credits
  Dissertation 36 Credits
  Total not less than 48 Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree
  Required Courses 22 Credits
  Elective Courses not less than 2 Credits
  Dissertation 48 Credits
  Total not less than 72 Credits

Course Requirements:

Plan 2

Required Courses

For students with Bachelor's degree

For students with Master's degree

 • SIBD 601 : INTEGRATED BIODESIGN IN MEDICINE 3 Credits
 • SIBD 602 : CUTTING-EDGE TECHNOLOGY FOR BIODESIGN CAPSTONE 3 Credits
 • SIBD 603 : ADVANCED ENTREPRENEURIAL SKILLS IN BIODESIGN 2 Credits

Elective Courses

 • MTCH 613 : BIOSENSORS IN CLINICAL CHEMISTRY 1 Credit
 • MTID 608 : CURRENT DIAGNOSTIC TECHNOLOGY AND FUTURE TRENDS 2 Credits
 • EGBE 634 : BIOMATERIALS AND BIOCOMPATIBILITY 3 Credits
 • SIBD 506 : RESEARCH METHODOLOGY IN BIODESIGN IN MEDICINE 2 Credits
 • SIBS 514 : REGENERATIVE MEDICINE 2 Credits

Dissertation

For students with Bachelor's degree

For students with Master's degree

Remarks:       Course coordinator's contact informations

Program Director:

Associate Professor DR.ANCHALEE TUNGTRONGCHITR

Program Secretary:

Associate Professor DR.NITAT SOOKRUNG

Program Lecturer:

 1. Associate Professor DR.ANCHALEE TUNGTRONGCHITR (Department of Parasitology)
 2. Professor WORAPHONG MANUSKIATI
 3. Professor DR.SIRICHIT WONGKAMCHAI (Department of Parasitology)
 4. Associate Professor DR.NITAT SOOKRUNG
 5. Associate Professor DR.TANAWUT TANTIMONGCOLWAT
 6. ssociate Professor DR.BENCHAPORN LERTANANTAWONG
 7. Associate Professor DR.KULACHART JANGPATARAPONGSA
 8. Associate Professor DR.JACKRIT SUTHAKORN
 9. Associate Professor DR.CHANIN NANTASENAMAT
 10. Associate Professor DR.NATTAWAT ONLAMOON
 11. Associate Professor DR.DARAWAN WANACHIWANAWIN (Department of Parasitology)
 12. Associate Professor DR.NORASED NASONGKLA
 13. Associate Professor DR.YODCHANAN WONGSAWAT
 14. Associate Professor DR.WARAWAN EIAMPHUNGPORN
 15. Associate Professor DR.WATSHARA SHOOMBUATONG
 16. Associate Professor ANUPOP JITMUANG
 17. Associate Professor DR.AMARA APILUX
 18. Associate Professor DR.PANRASEE RITTHIPRAVAT
 19. Associate Professor DR.PANAT ANURACPREEDA
 20. Associate Professor DR.KASEM KULKEAW (Department of Parasitology)
 21. Assistant Professor DR.PATSHARAPORN TECHASINTANA SARASOMBATH (Department of Parasitology)
 22. Assistant Professor DR.NAPAT SONGTAWEE
 23. Assistant Professor DR.AUNGKURA SUPOKAVAJ
 24. Assistant Professor DR.KAMONRAT PHOPIN
 25. Assistant Professor DR.KUNTIDA KITIDEE
 26. Assistant Professor DR.PREMRUTAI THITILERTDECHA
 27. Assistant Professor DR.PHORNPHOP NAIYANETR
 28. Assistant Professor DR.METHICHIT WATTANAPANITCH
 29. Assistant Professor DR.WARAKORN CHAROENSUK
 30. Assistant Professor DR.VICHANAN YAMKAMON
 31. Assistant Professor DR.ALISA TUBSUWAN
 32. Assistant Professor DR.CHAMRAS PROMPTMAS
 33. Assistant Professor DR.LADAWAN KHOWAWISETSUT (Department of Parasitology)
 34. Assistant Professor DR.PICHET RUENCHIT (Department of Parasitology)
 35. Lecturer DR.MONRAT CHULANETRA (Department of Parasitology)
 36. Lecturer DR.WANNA THONGNOPPAKHUN
 37. Lecturer DR.SANITTA THONGPANG
 38. Lecturer DR.SORACHA DECHAUMPHAI

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 7930,
โทรสาร 0 2419 6470

Facebook Fanpage

Biodesign in medicine