ติดต่อภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ติดต่อหน่วยงานภายในภาควิชาปรสิตวิทยา

สำนักงานภาควิชา

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 6468
0 2419 6470
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 16:30 น.

สำนักงานการศึกษา หลักสูตร Biodesign in Medicine

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 7930
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 16:30 น.
biodesignmahidol@gmail.com

ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 6495, 0 2418 1040
0 2419 6470
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 16:30 น.
sirirajsdmc@gmail.com

พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2
จันทร์ – อาทิตย์ 10:00 – 16:00 น.
(หยุดทุกวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาปรสิตวิทยา

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 6367
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 20:30 น.,
เสาร์ – อาทิตย์ 8.00 – 16.00 น.,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 – 16.00 น.

ห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ ภาควิชาปรสิตวิทยา

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 6473
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 16:30 น.

Biodesign Innovation Center

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
0 2419 6491
จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 16:30 น.