ร่วมงานกับเรา

หลักสูตร Biodesign in Medicine รับสมัครงานตำแหน่ง "Postdoctoral Researcher"

1 มี.ค. 67

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้ช่วยวิจัย" จำนวน 1 อัตรา

3 ก.ค. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาเปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (พศ.)   ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

22 ก.พ. 66

ภาควิชาปรสิตวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง

17 มิ.ย. 65

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470