ความรู้สู่ประชาชน

ความรู้สู่ประชาชนล่าสุด

บทความ ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านโรคปรสิต ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ในการควบคุมและป้องกัน ไม่ให้เจ็บป่วยจากโรคที่มีสาเหตุมาจากปรสิตชนิดต่าง ๆ

โรคพยาธิตัวจี๊ด

รายการสถานีศิริราช ตอน "โรคพยาธิตัวจี๊ด"

โดย ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

20 พ.ย. 66

โรคพยาธิที่มักมาพร้อมกับหน้าฝน

รายการสถานีศิริราช ตอน "โรคพยาธิที่มักมาพร้อมกับหน้าฝน"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

27 ต.ค. 66

ทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ในหัวข้อ "รู้ไว้ไม่แพ้ไรฝุ่น"

โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
ผู้จัดทำข้อมูล: น.ส.กวิสรา พนาพิทักษ์กุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

28 ก.ย. 66

พยาธิตัวตืด ภัยแฝงในอาหารดิบ

รายการสถานีศิริราช ตอน "พยาธิตัวตืด ภัยแฝงในอาหารดิบ"

โดย อ. ดร.มนต์รัตน์ จุลเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

8 พ.ค. 66

เด็กคันก้น เสี่ยงติดพยาธิเข็มหมุด

รายการสถานีศิริราช ตอน "เด็กคันก้น เสี่ยงติดพยาธิเข็มหมุด"

โดย ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

27 เม.ย. 66

เล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากปรสิต

รายการสถานีศิริราช ตอน "เล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากปรสิต"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

16 มี.ค. 66

จริงหรือไม่? ปรสิตทำลายภูมิคุ้มกันได้

รายการ Doctor Tips หัวข้อ "จริงหรือไม่? ปรสิตทำลายภูมิคุ้มกันได้"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

14 ก.ย. 65

จริงหรือไม่? สุนัขนำพาปรสิตมาสู่คนได้

รายการ Doctor Tips หัวข้อ "จริงหรือไม่? สุนัขนำพาปรสิตมาสู่คนได้"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

3 ส.ค. 65

จริงหรือไม่? อาหาร Street Food เสี่ยงปรสิต

รายการ Doctor Tips หัวข้อ "จริงหรือไม่? อาหาร Street Food เสี่ยงปรสิต"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

12 ก.ค. 65

กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลพยาธิตัวตืด

รายการพบหมอศิริราช หัวข้อ "กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลพยาธิตัวตืด"

โดย ผศ. นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

12 ต.ค. 63

ที่อยู่

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

โทร. 0 2419 6468,
โทรสาร 0 2419 6470