ปรสิตวิทยา | ศิริราช

วิดีโอแนะนำ

ภาควิชาปรสิตวิทยา

-- พ.ศ. 2560

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

Biodesign in Medicine

-- พ.ศ. 2565

Credit: Background image by rawpixel.com on Freepik.

ประกาศ ข่าวสาร แสดงความยินดี และกิจกรรมที่น่าสนใจ

ความรู้สู่ประชาชน

โรคพยาธิตัวจี๊ด

รายการสถานีศิริราช ตอน "โรคพยาธิตัวจี๊ด"

โดย ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

20 พ.ย. 66

โรคพยาธิที่มักมาพร้อมกับหน้าฝน

รายการสถานีศิริราช ตอน "โรคพยาธิที่มักมาพร้อมกับหน้าฝน"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

27 ต.ค. 66

ทำความรู้จักกับโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ในหัวข้อ "รู้ไว้ไม่แพ้ไรฝุ่น"

โดยศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช
ผู้จัดทำข้อมูล: น.ส.กวิสรา พนาพิทักษ์กุล นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

28 ก.ย. 66

พยาธิตัวตืด ภัยแฝงในอาหารดิบ

รายการสถานีศิริราช ตอน "พยาธิตัวตืด ภัยแฝงในอาหารดิบ"

โดย อ. ดร.มนต์รัตน์ จุลเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

8 พ.ค. 66

รายการสถานีศิริราช ตอน "เด็กคันก้น เสี่ยงติดพยาธิเข็มหมุด"

โดย ผศ. ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

27 เม.ย. 66

รายการสถานีศิริราช ตอน "เล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยจากปรสิต"

โดย ผศ. ดร. พญ.พัชรพร เตชะสินธุ์ธนา สาระสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา

16 มี.ค. 66

โครงการ

External Quality Assessment Program in Parasitology ประจำปี 2567

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567

15 มี.ค. 67

หลักสูตร Biodesign in Medicine เปิดรับสมัคร "Postdoctoral Researcher"

1 มี.ค. 67

Biodesign Seminar Series 2024 ครั้งที่ 1 หัวข้อบรรยาย "INNOVATION: THINKING SIMPLE คิดอย่างง่ายเป้าหมาย...นวัตกรรม" โดย รศ. วรรณะ มหากิตติคุณ ที่ปรึกษาบริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด

2 ก.พ. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดสัมมนาเรื่อง "Bridging the gap from drug discovery to treating patients from pathogenic free-living amoeba"

6 ธ.ค. 66

กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม ParasitolClub EP5/2024

18 มิ.ย. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาต้อนรับ Mr.Thomas CHEUNG Chin-Wai นักศึกษาแพทย์จาก The Chinese University of Hong Kong

4 มิ.ย. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

31 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมานิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

21 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม Lunch and Learn ครั้งที่ 4

1 พ.ค. 67

ภาควิชาปรสิตวิทยาจัดกิจกรรม ParasitolClub EP4/2024

9 เม.ย. 67

ติดต่อภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700