ศ.พญ.คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ศ.พญ.คุณหญิงสุภา มาลากุล ณ อยุธยา

เงื่อนไขการให้ทุน : นักศึกษาแพทย์ผู้ที่ได้คะแนนเยี่ยมวิชาจิตเวชศาสตร์

จำนวนทุน : 1 ทุน

ระยะเวลา : -