ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เงื่อนไขการให้ทุน :

รายละเอียดในเอกสารแนบ

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด