ทุน “มาริษา-ชลธี”

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ทุน “มาริษา-ชลธี”

เงื่อนไขการให้ทุน :

แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา
เงินรางวัล 5,000 บาท/ปี จากทุน “มาริษา-ชลธี” 
สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -