ทุน “อาจารย์จักษุวิทยา

ประเภททุน : ทุน/รางวัลเรียนดี

ชื่อทุน : ทุน “อาจารย์จักษุวิทยา

เงื่อนไขการให้ทุน :

นักศึกษาแพทย์ ผู้ได้รับเหรียญทองแดง
เงินรางวัล 2,000 บาท/ปี จากทุน “อาจารย์จักษุวิทยา”
สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ในหมวดวิชาจักษุวิทยา

จำนวนทุน : -

ระยะเวลา : -