ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์

 • 1.
  Kitnarong N.; Dagvadorj D.
 • 2.
  Kitnarong N, Petchyim S, Jampathong P, Treesit I, Limmahachai A, Aurboonsong T.
 • 3.
  Kitnarong N., Kittipiriyakul J., Jiravarnsirikul A.
 • 4.
  Kitnarong N., Srikulsasitorn B., Aurboonsong T.
 • 5.
  Boontantrapiwat S, Rojanaporn D, Chokthaweesak W, Kitnarong N.
 • 6.
  Parikh R., Kitnarong N., Jonas J.B., Parikh S.R., Thomas R.
 • 7.
  Kitnarong N., Srikulsasithon B., Aurboonsong T.
 • 8.
  Kitnarong N., Srikulsasitorn B., Aurboonsong T.
 • 9.
  Husain R., Do T., Lai J., Kitnarong N., Nongpiur M.E., Perera S.A., Ho C.L., Lim S.K., Aung T.
 • 10.
  Husain, Rahat; Tan, Do; Lai, Jimmy Shiu Ming; Kitnarong, Naris; Nongpiur, Monisha Esther; Perera, Shamira; Ho, Ching Lin Lin; Lim, K. Sheng; Aung, Tin