การฉีดยาเข้าวุ้นตา (Intravitreous Injection)

การฉีดยาเข้าวุ้นตา (Intravitreous Injection)

 

ผศ.พญ.โสมนัส ถุงสุวรรณ
ภาควิชาจักษุวิทยา

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

            ปัจจุบันการรักษาโรคจอตาได้มีการพัฒนาขึ้นมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้นกว่าในอดีต การฉีดยาเข้าวุ้นตาเป็นวิธีการรักษาที่ใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน   โรคจอตาหลายโรคเช่น จุดภาพชัดเสื่อมในผู้สูงอายุ, จุดภาพชัดบวมจากภาวะเบาหวานหรือหลอดเลือดอุดตัน, หลอดเลือดผิดปกติที่จอตา ฯลฯ อาจรักษาให้ดีขึ้นได้โดยการฉีดยาเข้าในวุ้นตาซึ่งจะช่วยลดการบวมของจอตาและยับยั้งการเติบโตของหลอดเลือดผิดปกติได้

 

การฉีดยาเข้าวุ้นตาทำอย่างไร
         
แพทย์จะทำการฉีดยาด้วยวิธีการปราศจากเชื้อ ก่อนการฉีดยาแพทย์จะหยอดยาชาให้กับผู้ป่วยแล้วฉีดยาเข้าที่บริเวณเนื้อเยื่อตาขาวห่างจากขอบตาดำประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการปิดตาซึ่งสามารถเปิดตาได้เมื่อกลับถึงบ้าน

ปฏิบัติตัวอย่างไร
            ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวและทำกิจวัตรประจำวันได้ตาม ปกติทั้งก่อนและหลังการฉีดยา การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์สามารถทำได้ภายหลังได้รับการฉีดยาโดยไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อดวงตา ภายหลังการฉีดยาไม่ควรขยี้ตาและไม่ควรให้น้ำเข้าตาประมาณ 3 วัน หยอดยาปฏิชีวนะและมาตรวจตามที่แพทย์แนะนำ

ภาวะแทรกซ้อน
            การฉีดยาเข้าวุ้นตาโดยทั่วไปไม่ค่อยพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  โดยทางสถิติพบว่าความเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อในตา, จอตาลอกหรือเลือดออกในตามีโอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ 1  นอกจากนั้นการฉีดยาบางชนิดอาจทำให้ผู้ป่วยเห็นจุดดำๆลอยไปมาจนกว่าตะกอนยาจะละลายหมดซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ภายหลังการฉีดยาหากผู้ป่วยมีอาการปวดตา, ตาแดง, ตามัวหรือมีขี้ตาควรมาพบแพทย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันนัดหมาย

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด