มารู้จักการดูแล contact lens กันสักนิด

มารู้จักการดูแล contact lens กันสักนิด

รศ.พญ.ภิญนิตา  ตันธุวนิตย์
ภาควิชาจักษุวิทยา
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            คอนเทคเลนส์ (contact lens)หรือเลนส์สัมผัส เป็นสิ่งที่ใช้กันมานาน ใช้โดยการใส่สัมผัสกับกระจกตา (ตาดำ)โดยตรงเพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว  และในปัจจุบันมีผู้ใช้มากขึ้นอย่างมากเพื่อความสวยงามหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กอายส์ (big eyes)ดังนั้นเนื่องจากเลนส์นี้สัมผัสแนบติดกับกระจกตา จึงสามารถให้โทษแก่กระจกตาได้อย่างมากมายหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธี

            การเลือกใช้คอนเทคเลนส์เนื่องจากคอนเทคเลนส์ใช้สัมผัสแนบติดกับกระจกตา เราจึงจำเป็นต้องคำนึงว่าเลนส์จะขนาดความโค้งพอดีกับกระจกตาหรือไม่ มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับกระจกตาเราเพียงใด เปรียบเสมือนเสื้อที่เราสวมใส่ จำเป็นต้องมีขนาดให้พอดีตัวหากไม่พอดีอาจทำให้เกิดอาการเคือง ไม่สบายตาได้ นอกจากนี้คอนเทคเลนส์จะต้องมีคุณสมบัติให้น้ำตาและออกซิเจนผ่านไปยังกระจกตาได้ดี มิฉะนั้นกระจกตาจะขาดออกซิเจนและอาหารหล่อเลี้ยงและเป็นอันตรายได้สิ่งสำคัญที่สุดในการใส่คอนเทคเลนส์คือการปฎิบัติตัวดูแลคอนเทคเลนส์อย่างถูกต้องเปรียบเสมือนกับคนเราจำเป็นต้องชำระร่างกายให้สะอาดและเปลี่ยนเสื้อทุกวันมิฉะนั้นจะเกิดกลิ่นเหม็นสกปรก คอนเทคเลนส์ก็จำเป็นต้องถอดล้างทุกวันเช่นกัน และควรถูเล็กน้อยขณะล้างด้วยน้ำยาคอนเทคเลนส์ นอกจากนี้ต้องทำความสะอาดตลับทุกสัปดาห์ด้วยน้ำสบู่ ไม่ใส่คอนเทคเลนส์ขณะนอนหลับ การใส่คอนเทคเลนส์นอนจะทำให้โอกาสกระจกตาติดเชื้อสูงขึ้นกว่าปกติถึง 100 เท่า ไม่ใช้คอนเทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่นผู้อื่นเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ และต้องเปลี่ยนคอนเทคเลนส์ตามเวลาที่กำหนด เช่น ใส่คอนเทคเลนส์รายเดือนต้องทิ้งคอนเทคเลนส์ ทุกเดือน หากปฏิบัติไม่ครบถ้วน อันตรายจะเกิดกับกระจกตาและเยื่อบุตา (ตาดำและตาขาว) ได้ทุกเมื่อ ตั้งแต่เกิดภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาทำให้คัน เคือง ตาแดง ไม่สบายตา (รูป 1) กระจกตาอักเสบติดเชื้อ(รูป 2,3) ซึ่งมักจะทำให้ตาข้างนั้นไม่สามารถกลับมาเห็นดังปกติได้อีกหรือกระทั่งทำให้กระจกตาทะลุและตาบอดได้ดังที่เป็นข่าว นอกจากนี้หากท่านที่เกิดภูมิแพ้ที่เยื่อบุตาควรจะใส่คอนเทคเลนส์ที่ทิ้งเร็วเช่น คอนเทคเลนส์รายวันหรือรายสัปดาห์เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากใช้คอนเทคเลนส์แล้วมีอาการตาแดง เคืองตา ตาแห้ง ไม่สบายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขี้ตา ตามัวลง ตาแดง ควรหยุดการใช้คอนเทคเลนส์ทันทีและไปพบจักษุแพทย์โดยเร่งด่วน

               ท่านผู้รักจะใส่คอนเทคเลนส์รบกวนท่านใส่ใจดวงตาท่านสักนิด เพื่อชีวิตจะได้มีกระจกตาที่สดใสไปยืนยาว

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด