ชนิด การเก็บ และนำส่งสิ่งส่งตรวจ

เลือด (Blood)

เลือด: เพาะเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย และรา

การทดสอบ เพาะเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย และรา
รหัสขอตรวจ 201201, 202601, 202602, 203201
วิธีการเก็บ ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) เริ่มจากทำความสะอาดผิวหนังตำแหน่งที่จะทำการเจาะเลือดด้วย disinfectant ที่เหมาะสม จากนั้นทำความสะอาดบริเวณจุกยางขวดเพาะเชื้อด้วย 70% Alcohol ห้ามใช้ disinfectant ที่มี iodine เป็นส่วนประกอบเช็ด เนื่องจากจุกยางอาจเปลี่ยนสภาพ และทำให้มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อได้ ควรเจาะขณะไข้เริ่มขึ้น ก่อนให้ยาต้านจุลชีพ หรือ ก่อน ให้ยาต้านจุลชีพครั้งต่อไป ควรเจาะอย่างน้อย 2 ตัวอย่างตรวจ และไม่เกิน 3 ตัวอย่างตรวจ ใน 24 ชม. (เด็กเล็กควรเจาะ 1-2 ตัวอย่างตรวจ) ห่างกันอย่างน้อย 30-60 นาที โดยเจาะคนละ ตำแหน่ง (แขนขวา-ซ้าย)
ปริมาณที่เก็บ ผู้ใหญ่ 8-10 มิลลิลิตร เด็กโต 2-5 มิลลิลิตร และ เด็กเล็ก 1-2 มิลลิลิตร
ภาชนะที่เก็บ ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ เบิกได้ที่หน่วยงานบริการกลาง ภาควิชาจุลชีววิทยา ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1
 • แบคทีเรียกลุ่มแอโรบส์: ผู้ใหญ่ ใช้ BACTEC Plus Aerobic/F (เลือด 8 ml) หรือ BacT/ALERT FA (เลือด 8 ml) ชนิดใดชนิดหนึ่งตามที่ภาคฯจัดให้ตามความเหมาะสม
 • แบคทีเรียกลุ่มแอโรบส์: เด็ก ใช้ BACTEC Peds Plus/F (เลือด 3 ml)
 • แบคทีเรียกลุ่มแอนแอโรบส์: BACTEC plus Anaerobic/F (เลือด 5 ml)
 • มัยโคแบคทีเรีย/รา: BACTEC MYCO/F LYTIC (เลือด 5 ml)
การนำส่ง ควรนำส่งห้องปฏิบัติการทันที  โดยเฉพาะขวดเพาะเชื้อมัยโคแบคทีเรีย ต้องส่งถึงห้องปฏิบัติการภายใน 12 ชม.
การเก็บรักษา ถ้าไม่สามารถส่งทันที ให้เก็บขวดเลือดไว้ที่อุณหภูมิห้อง ห้ามแช่เย็น
หมายเหตุ
 • การเพาะเชื้อจากเลือดทั้ง แบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย และรา ใช้เครื่องอัตโนมัติทั้งหมด [ระบบ BACTEC และ BacT/ALERT]
 • หากส่งมากกว่า 1 ขวด ควรระบุเวลา และลำดับที่เจาะ บนใบขอตรวจ และบนขวดให้ตรงกัน
 • ผู้ส่งควรเลือกใช้ขวดให้ถูกชนิด และไม่ควรใส่สิ่งตรวจอื่น นอกจากเลือด
 • เลือด: ตรวจหาแอนติบอดี, แอนติเจน ของเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส

  การทดสอบ ตรวจหาแอนติบอดี, แอนติเจน ของเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส
  รหัสขอตรวจ 203301-3, 203401, 204306, 204307, 204309, 204320, 204322, 204323, 204404-24, 204430-3, 204435-47, 201506
  วิธีการเก็บ ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) เจาะเลือดใส่หลอดพลาสติกปราศจากเชื้อ โดยไม่ต้องผสมสารใดๆ (clotted blood) นำส่งห้องปฏิบัติการเพื่อแยกซีรั่ม
  ปริมาณที่เก็บ ผู้ใหญ่ 5 มิลลิลิตร เด็ก 1-3 มิลลิลิตร
  ภาชนะที่เก็บ หลอดพลาสติกปราศจากเชื้อ โดยไม่ต้องผสมสารใดๆ (clotted blood)
  การนำส่ง
 • นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีโดยไม่ต้องแช่เย็น
 • กรณีตรวจหาแอนติเจน Aspergillus galactomannan ต้องส่งเลือดถึงห้องปฏิบัติการ ภายใน 2 ชั่วโมง หลังเจาะ
 • การเก็บรักษา
 • หากมีความจำเป็นต้องเก็บเลือดค้างคืน ให้เก็บในตู้เย็นที่ 4°ซ
 • ถ้าเก็บไว้นานหลายวัน ก่อนนำส่งควรแยกส่วนซีรั่ม เก็บไว้ในช่องแข็ง (-20°ซ)  และแช่น้ำแข็ง ในขณะนำส่งห้องปฏิบัติการ 
 • หมายเหตุ ตรวจหาแอนติบอดีจำเพาะในซีรั่มคู่ (paired serum) หรือตรวจหา IgM จำเพาะในซีรั่ม เดี่ยว การตรวจพบ IgM หรือ IgA จำเพาะในเลือดสายสะดือทารก อาจให้การวินิจฉัยการ ติดเชื้อจากมารดาได้

  เลือด: ตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อ แบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย รา และไวรัส

  การทดสอบ ตรวจหากรดนิวคลิอิกของเชื้อ แบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย รา และไวรัส
  รหัสขอตรวจ 201501, 201508, 201514, 204502-5, 204507, 204509-10, 202502, 202602, 202603
  วิธีการเก็บ ใช้วิธีปราศจากเชื้อ (aseptic technique) เจาะเลือดใส่ลงในหลอดพลาสติก หรือแก้วปราศจาก เชื้อที่มี EDTA (EDTA blood) ผสมให้เข้ากันโดยคว่ำหลอด กลับไปมา 2-3 ครั้ง
  ปริมาณที่เก็บ ผู้ใหญ่ 5 มิลลิลิตร เด็ก 1-3 มิลลิลิตร
  ภาชนะที่เก็บ หลอดพลาสติกหรือแก้วปราศจากเชื้อ ที่มี EDTA
  การนำส่ง
 • นำส่งห้องปฏิบัติการทันทีโดยไม่ต้องแช่เย็น
 • การตรวจหา HIV viral load ต้องนำส่ง ตัวอย่างเลือด ภายใน 6 ชั่วโมง หลังการเจาะ
 • การเก็บรักษา หากมีความจำเป็นต้องเก็บเลือดค้างคืน ให้เก็บในตู้เย็นที่ 4°ซ
  หมายเหตุ บางรายการทดสอบ ต้องส่งถึงห้องปฏิบัติการภายในเวลาที่กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2419 7055

  สงวนลิขสิทธิ์ • Copyright © Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.