การเตรียมสิ่งส่งตรวจ: ชนิดและการเก็บสิ่งส่งตรวจ


คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดและการเก็บสิ่งส่งตรวจ

ชนิดสิ่งส่งตรวจ กลุ่มการทดสอบ
Specimens Test group
เลือด (blood)
น้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)
 
คลิก! เพื่อดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณปริมาณสิ่งส่งตรวจ CSF  req
คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม req
ปัสสาวะ (Urine)
อุจจาระ และไม้ป้ายจากทวารหนัก (Feces/Stool and Rectal Swab)
สิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจ (Respiratory samples)
 • ไม้ป้ายลำคอ (Throat swab)
 • สิ่งส่งตรวจจากโพรงหลังจมูก เช่น น้ำล้าง ไม้ป้าย (Nasopharyngeal wash/aspirate/swab)
 • เสมหะ (sputum)
 • น้ำล้าง/น้ำจากหลอดลม, ชิ้นเนื้อ/น้ำจากปอด, น้ำล้างปอด, น้ำล้างกระเพาะอาหาร (Tracheal wash/aspirate, Lung biopsy/aspirate, Broncho-alveolar lavage (BAL), Broncheal wash (BW), Gastric wash (GW), Sputum suction)
 • หนอง, ไม้ป้าย, รอยขูดจากแผล (pus, swab, scrape)
 • หนอง/ ไม้ป้าย (swab) รอยแผล เยื่อบุต่าง ๆ และ body fluid อื่น ๆ
 • หนองจากท่อปัสสาวะ (urethral discharge/swab)
 • หนอง/ไม้ป้าย (swab)จากช่องคลอดและปากมดลูก
 • Scrape จากฐานของตุ่มน้ำพองใส conjunctival scrape corneal scrape หรือ corneal touch
 • ชิ้นเนื้อ (Tissue biopsy, autopsy)
  Bone marrow (ไขกระดูก)
  • ย้อม เพาะเชื้อ และตรวจหากรดนิวคลิอิก ของแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย รา
  • ตรวจหาแอนติเจน กรดนิวคลิอิก และแยกเชื้อไวรัส

  สงวนลิขสิทธิ์ • Copyright © Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.