นโยบายความปลอดภัยด้านเชื้อโรค

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อ/สิ่งส่งตรวจ ดังนี้

การทำลายเชื้อที่ปนเปื้อนเครื่องมือและเสื้อผ้า ให้ทำลายเชื้อด้วยการนึ่งอัดไอน้ำ (autoclave) หรือ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีน 0.1% แช่เครื่องมือทิ้งไว้นาน 20 นาที หลังจากนั้นจึง ทำความสะอาดทั่วไป
การทำลายเชื้อในตู้ชีวนิรภัย ควรเช็ดพื้นและผนังตู้ทุกครั้งที่เสร็จงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีน 0.1% แล้วเปิดแสงอัลตราไวโอเลต เป็นระยะเวลานานตามที่ระบุไว้ในคู่มือประจำเครื่อง
การทำลายเชื้อเมื่อภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจแตกภายในเครื่องปั่น ถ้าภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจแตกในเครื่องปั่นขณะปั่น ให้ปิดเครื่องและรอประมาณ 30 นาที เพื่อให้สิ่งส่งตรวจที่ฟุ้งกระจายตกลงเสียก่อน จากนั้นให้สวมแว่นตา ใส่ผ้าปิดปากจมูก และสวม ถุงมือ ก่อนเปิดเครื่อง ใช้ปากคีบ (forceps) จับเศษแก้วออก แล้วใช้ปากคีบจับกระดาษ นุ่มชุบน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดเศษแก้วแตก เช็ดซ้ำๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปล่อยให้แห้ง นำภาชนะบรรจุ สิ่งส่งตรวจไปแช่น้ำยาฆ่าเชื้อนาน 10-20 นาที ถ้าพบว่าภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจแตก อยู่ในเครื่องปั่นขณะเปิดฝาเครื่องปั่น ให้ปิดฝาเครื่องปั่นทันที และรอประมาณ 30 นาทีจึงทำ ความสะอาดด้วยวิธีดังกล่าวมาแล้ว
การทำลายเชื้อที่หกรดพื้น ถ้ามีอุบัติเหตุทำสิ่งส่งตรวจหรือเชื้อหกรดพื้น ให้ใช้กระดาษนุ่มคลุม รอยเปื้อนไว้ แล้วใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีน 0.5% เทโดยรอบ ถ้าเชื้อหรือสิ่งส่งตรวจมีปริมาณมาก ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนเป็น 1% จากนั้นจึงเทลงบนกระดาษ ทิ้งไว้นาน 10 นาที ใส่ถุงมือ แล้วใช้ปากคีบหยิบกระดาษทิ้งลงถุงขยะมีเชื้อ (สีส้ม) เช็ดด้วยย้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง

สงวนลิขสิทธิ์ • Copyright © Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.