ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

ผศ.นพ. ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์

  • 1.
    Suttipasit P.
  • 2.
    Suttipasit P., Wongwittayapanich S.
  • 3.
    Suttipasit P.