ติดต่อ

หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 9

โทรศัพท์: 0-2419-6553