รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 2 อัตรา