รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขานิติเวชศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 8 อัตรา
โดยคุณสมบัติ 
**ต้องผ่าน การเพิ่มพูนทักษะมาแล้ว**

แพทย์ที่สนใจ...
ติดต่อ: คุณญาดา ฉายแสง
โทร. 02-4196553  Email :yada.chi@mahidol.ac.th
การศึกษาหลังปริญญา หน่วยการศึกษาและวิจัย
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล