รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติ  >>  ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้ว

ติดต่อ : โทร. 02 419 6553  ญาดา  ฉายแสง

Email : yada.chi@mahidol.ac.th