ข่าวสาร

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด DNA Testing

อ่านต่อ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เสนอแนะ ชมเชย

อ่านต่อ

Download คู่มือการส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ และ แบบฟอร์มใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ

อ่านต่อ