บริการการตรวจรักษาโรค

  ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ เป็นหน่วยงานที่ให้ การสนับสนุนการบริการตรวจรักษา ผู้ป่วยโรคหัวใจตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีรายละเอียดการตรวจดังต่อไปนี้

หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด

 1. Transthoracic echocardiogram with 2D, 3D and 4D
 2. Transesophageal echocardiogram (TEE)
 3. Stress echocardiogram
 4. Dobutamine echocardiogram
 5. Tilt Table Test
 6. Exercise Stress Test
 7. Electrocardiogram (EKG)
 8. Ambulatory monitoring or Holter monitor


ศูนย์วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

 1. Megnetic Resonance Imaging
 2. Computerized Tomograhphy Coronary Scan

หน่วยหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

 1. Cardiac Cathereization
 2. Coronary Angiogram
 3. Cardiac Electrophysiology (EP)
 4. Optical Coherence Tomography
 5. Intravascular Untrasonography
 6. Ranal Denervation
 7. Rheolytic Thrombectomy
 8. Laser Angioplasty
 9. ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ Cardiac Resynchornization Therapy
 10. เครื่องพยุงระบบไหลเวียน Left Centricular Assisted Device
 11. Transcather Aortic Valve Inplantation
 12. Heart Transplantation

สิ่งอำนวยความสะดวก

หน่วยบริการตรวจรักษา
หน่วยหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ
(Cardiovascular Intervention)
หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
(Cardiovascular Special Intervention)
ห้องตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
(Magnetic Resonance Imaging Room)
หน่วยตรวจพิเศษ ศูนย์โรคหัวใจฯ (Premium Clinic)
หอพักผู้ป่วย
หอพักผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ
(Intermediate Cardiac Ward)
หอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ
(Post-Intervention Ward)
บริการฉุกเฉิน
ติดต่อหน่วยโอนย้ายผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช
ค้นหาบริการรถรับส่งผู้ป่วย

สถานที่ติดต่อ/แผนที่/การเดินทาง/ที่พักไกล้เคียง


สำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ

ที่ตั้งหน่วยงาน : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6070-3,6078
โทรสาร : 0 2418 3936

การเดินทาง

 • รถโดยสารประจำทาง: หน้าโรงพยาบาลศิริราชก็มีสายรถเมล์ที่ผ่าน ได้แก่ สาย19,57,81,146,149,169, ปอ 91,ปอ177,ปอ157 หรือ ท่านอาจนั่งรถเมล์ มาลงที่ ท่าช้าง หรือ ท่าพระจันทร์ (ใกล้ๆสนามหลวง) สายที่ผ่านได้แก่ สาย1,25,31,33,44,47,51, 65,75,82,85,90,91,201,203,ปอ.3,ปอ.6,ปอ.8,ปอ.12,ปอ.23,ปอ.44,ปอ.203 แล้วนั่งเรือข้ามฟากจาก ท่าช้าง หรือ ท่าพระจันทร์ มายังท่าวังหลัง (ศิริราช) อีกทีก็ได้

 • รถไฟฟ้า BTS: ท่านที่ใช้บริการของรถไฟฟ้า BTS ก็ สามารถมาต่อเรือ ได้ที่สถานีปลายทางสะพานตากสิน แล้วลงต่อที่ท่าตากสิน(สาทร)
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย:ตรวจสอบตารางเดินรถไฟ

 • เรือด่วนเจ้าพระยา: ท่านสามารถใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาโดย ลงเรือที่ท่าต่างๆ เช่น ท่าเตียน ราชินี สะพานพุทธ ราชวงศ์ กรมเจ้าท่า สี่พระยา โอเรียนเต็ล สาทร(สะพานตากสิน) วัดเศวตฉัตร วัดวรจรรยาวาส วัดราชสิงขร ราษฎร์บูรณะ (Bic C) โดยวิ่งไปทางนนทบุรี และ ที่ท่านนทบุรี พิบูลสงคราม วัดเขียน วัดเขมา สะพานพระราม7 วัดสร้อยทอง บางโพ เกียกกาย ราชินีบน กรมชลประทาน พายัพ สะพานกรุงธนบุรี เทเวศน์ บางลำพู สะพานพระปิ่นเกล้า โดยลงเรือลำที่วิ่งไป ทางวัดราชสิงขร แล้วขึ้นเรือที่ ท่าศิริราช หรือ ท่าวังหลัง
 • แผนที่

  แหล่งที่พักไกล้โรงพยาบาลศิริราช

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน


  จุดนัดหมายการตรวจ

  หน่วยหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ : 0 2419 7000 ต่อ 6020 หน่วยคลินิคพิเศษ/Premium Clinic: 0 2419 7000 ต่อ 6070-3,6078
  หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด : 0 2419 7000 ต่อ 6040-1

  สำนักงานศูนย์โรคหัวใจฯ

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 7
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6070-3,6078
  โทรสาร : 0 2418 3936

  หน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 6
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6040-1, 6049

  หน่วยหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 2,3
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6023-4, 6031-5

  ห้องตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI)

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : ตึก 84 ปี ชั้น 1
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6821, 8936

  หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 8
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6080-1

  หอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์โรคหัวใจฯ

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 5
  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 7000 ต่อ 6050-1

  ห้องผ่าตัดหัวใจ

  ที่ตั้งหน่วยงานย่อย : อาคารศูนย์โรคหัวใจฯ ชั้น 5
  เบอร์โทรศัพท์ : 0-2419-7000 ต่อ 6057

  Copyright by ©Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.2016
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700