"เปลี่ยนมุมมองใหม่ ในการพิชิตมะเร็ง"

สามารถร่วมสนับสนุนเราได้โดย :

CANCEL CANCER FESTIVAL 2019

2-3 มีนาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ART OF LIVING

"ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่"

ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และบอกเล่าศิลปะในการใช้ชีวิต
ของผู้ป่วยและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง

สนับสนุนเรา