9 มิ.ย. 51 เวลา 10.00 น.
แถลงข่าวศิริราชสร้างนวัตกรรมรถเข็นนั่ง
ปรับยืน สมบูรณ์ตัวแรกของไทย เพื่อผู้พิการ
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2