11 เม.ย. นี้ เวลา 13.30 น.
ขอเชิญชาวศิริราชร่วม
พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร
และกรรมการประจำคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและกรรมการประจำคณะฯ  ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551  เวลา 13.30 น.  ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  ส่วนการสรงน้ำพระพุทธรูป งานประชาสัมพันธ์ได้จัดตั้งอำนวยความสะดวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  จำนวน 3 จุด คือ ณ บริเวณตึกอำนวยการ  ตึกผู้ป่วยนอก  และศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี