10 เม.ย.นี้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
ทักษิณานุประทาน 100 วัน
ถวายแด่...สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญชาวศิริราชร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ทักษิณานุประทาน 100 วัน ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 10.00น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยมีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล