20 ก.พ.นี้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
ทักษิณานุประทาน 50 วัน ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ทักษิณานุประทาน 50 วัน
ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ทักษิณานุประทาน 50 วัน ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2551  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  โดยมีกำหนดการดังนี้

 

          เวลา 07.00 น.   - พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป   ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์

                                         สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
                    09.30 น.   - พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  ทักษิณานุประทาน 50 วัน  ณ ศาลาศิริราช  100 ปี
                                      -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                       - จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
                                       -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล-รับศีล-อาราธนาพระปริตร
                                       -  พระสงฆ์ 10 รูป  สวดพระพุทธมนต์
                                       -  ทอดผ้าบังสุกุล

                                       -  ถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม

                                       -  พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วอนุโมทนา

                                       -  ประธานกรวดน้ำ-รับพร

                                       -  เสร็จพิธี