บรรพชา – อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาวิทยาเขตศิริราช
8 มีนาคม – 19 เมษายน 2551
ณ วัดเวฬุวันวนาราม จ.กาญจนบุรี

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบรรพชา – อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนนักศึกษาวิทยาเขตศิริราช  โดยมีพระอาจารย์สาคร  ธมฺมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นพระอุปัชฌาย์ ตั้งแต่วันนี้  -  19 มกราคม 2551 ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม – 19 เมษายน 2551 ณ วัดเวฬุวันวนาราม ต.ท่าขนุน  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี