มหกรรมกีฬา ประจำปี 2550
4 – 7 ธันวาคม 2550
เวลา 08.00 – 16.00 น
ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมกีฬา ประจำปี 2550 ระหว่าง 4 – 7 ธันวาคม 2550 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550

11.00 - 12.00น.    สาธิตรำมวยเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคเต้าเต๋อ     

12.00 - 13.30น.    สาธิตการเต้นลีลาศ

14.00 - 15.30น.    สาธิตและฝึกรำมวยเต้าเต๋อ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2550

11.30 น.                 บรรยายประโยชน์ของการเล่นโยคะ โดย ผศ.พญ.อรุณ  วงษ์จิราราษฎร์

11.45 น.                 การแสดงโยคะเด็ก  โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ

12.20 น.                 การแสดงโยคะเพื่อสุขภาพโดยศิษย์โยคะของชมรมโยคะ อายุ 20-78 ปี

14.00 - 15.30.   สาธิตและฝึกรำมวยเต้าเต๋อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2550

11.00 - 13.00น.    ประกวดสาธิตการเต้าแอโรบิก (ลานพระบิดา)

14.00น.-15.30น.   สาธิตและฝึกรำมวยเต้าเต๋อ

และนอกจากนี้ยังมีบูธแต่ละชมรมกีฬาต่าง ๆ ในศิริราช  บูธขายอุปกรณ์กีฬา อาหารเพื่อสุขภาพในราคาถูก