กิจกรรม “ทำบุญวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนพฤษภาคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”

งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ทำบุญวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดยกำหนดจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม 2567 หรือผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 9 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องสันติภูมิ งานคุณธรรมและจริยธรรม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

**ท่านสามารถจัดสิ่งของมาถวายพระสงฆ์เองหรือนำมาสมทบในการจัดกิจกรรมได้ เพื่อเป็นโอกาสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการตั้งมั่นในกุศลกรรมกระทำความดี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02 419 9435