ขอเชิญรับฟังปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ โดยแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2565

งานวิชาการ ขอเชิญรับฟังปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ โดยแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2565 นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี  ในหัวข้อ "เสียงจากหัวใจ สู่ลมหายใจไร้พรมแดน" ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ รพ.ศิริราช โทร. 02 419 2673-4