มาดูแลตัวของเราเอง กับกิจกรรม “ชาภาวนา”

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมาดูแลตัวของเราเอง กับ โครงการ Healing the Healer (เยียวยาใจผู้ดูแล)

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยงานคุณธรรมและจริยธรรม และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้สนใจได้มาสัมผัสถึงกลิ่นและรสชาติของชา รวมถึงบรรยากาศในการสนทนาในกลุ่ม และนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันต่อไป ในกิจกรรม “ชาภาวนา” โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง “Body and Mind Relaxation” อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช

ผู้สนใจสมัคร คลิก>> https://forms.gle/PMZBPtmC4xKjfWTb9
(สมัครได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม)

ติดตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
คลิก >> https://forms.gle/5NzuMgRhTPPuWF4b8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม  นางสาวบงกช ประทุมพันธุ์  โทร. 02 419 9435 / 089 812 2919 เเละ นางสาวอาทิตยา แซ่จัง โทร. 02 419 9435 / 082 784 0522