งานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์นี้

ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มใหิดล ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

** พิธีเปิดงานและถวายสังฆทาน : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม
**การบรรยายธรรม : ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ช่วงกลางวัน เวลา 12.00 - 13.15 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00 - 17.15 น. (ทุกช่วงการบรรยายธรรมจะมีการเจริญจิตตภาวนา 10 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-9435