ขอเชิญบุคลากรศิริราช (Siriraj SIPH GJ) ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ESG & R2R : โจทย์วิจัยเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน" ลงทะเบียนตั้งเเต่วันนี้ - 16 กพ. 67

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายวิจัย หน่วยพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R)  ขอเชิญบุคลากรศิริราชร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "ESG & R2R : โจทย์วิจัยเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 419 2661-5

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
>>คลิกลงทะเบียน<<