ขอเชิญฟังการบรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในฤดูกาล PM 2.5”

งานพิษวิทยา ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในฤดูกาล PM 2.5” ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พิษวิทยาศิริราช โทร. 02 419 7007

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : Siriraj Poison Control Center