โครงการ “ใส่ใจ(เขา)เยียวยาใจ(เรา) : บริหารใจยังไงให้มีสุข [Stress? Let’s care]”

ภาคจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญโครงการ “ใส่ใจ(เขา)เยียวยาใจ(เรา) : บริหารใจยังไงให้มีสุข [Stress? Let’s care]”  (สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 รพศิริราช

ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/aCX3xstKpznmMR4R6 (ลงทะเบียนภายใน 30 พ.ย. 66) 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  โทร. 02 419 4296 คุณอารีย์ หรือ E-mail: sasa.akk@student.mahidol.ac.th