ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 66

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในงานสัปดาห์เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 –17.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานคุณธรรมและจริยธรรม โทร. 02 419 9435

รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook : งานคุณธรรมและจริยธรรม