การประชุมวิชาการ The 13th Siriraj Neuroscience Annual Conference (13th SNAC) ระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค. 67

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ และประสาทแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 13th Siriraj Neuroscience Annual Conference (13th SNAC) Theme "Practical and Novel Trends in Ambulatory Neurology" ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์และ video on demand ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิก>>ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook :  Division of Neurology, Siriraj Hospital  หรือ คุณพรทิพย์ โทร. 02 419 7101-2 (ในเวลาราชการ)